Nyomtatás

Felhívás

Írta: Administrator.

Tisztelt Gazdák!

Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényt. A 2012. augusztus 1-től hatályba lépett TÖRVÉNY KÖTELEZŐ TAGSÁGOT ÍR ELŐ AZ AGRÁRSZEKTOR ÉS AZ ÉLELMISZERIPAR VALAMENNYI PIACI SZEREPLŐJE SZÁMÁRA a közeljövőben kiírandó országos kamarai választások nyomán létrejövő ÚJ AGRÁRKAMARÁBAN.

Ezáltal minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, aki a törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik az agrárkamarai tagságra. A tagnyilvántartás összeállítása és az agrárkamarai választások sikeres megszervezése érdekében a törvény előírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek kötelesek: bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és 5.000 Ft összegű kamarai hozzájárulást fizetni.

A törvény 2012. szeptember 18.-tól hatályos módosításával tehát a leendő kamarai tagok LEGKÉSŐBB 2012. NOVEMBER 30-IG KÖTELESEK a Magyar Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) található online regisztrációs felületen BEJELENTKEZNI AZ AGRÁRKAMARAI NYILVÁNTARTÁSBA, valamint (átutalással vagy postai csekken) BEFIZETNI A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁST az ott közzétett számlaszámra.

Regisztrációra kötelezett minden természetes és jogi személy, aki a törvény alapján agrárkamarai tagságra kötelezetté válik, azaz agrárgazdasági tevékenységet folytat. Fontos tudni, hogy ha valaki egyszerre több önálló vállalkozása révén is kötelezett a kamarai tagságra (mert pl. őstermelő és gazdálkodó szervezet tulajdonosa egyben), akkor minden érintett vállalkozását külön kell regisztrálnia. A bejelentkezés alól mentesülnek azok, akik tagjai: a Magyar Állatorvosi Kamarának, vagy a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának, vagy a Magyar Vadászkamarának vagy más vadászati szakmai szervezetnek, vagy valamelyik hegyközségnek, de csak akkor, ha az e tagságukkal összefüggő tevékenységen kívül más agrárgazdasági tevékenységet nem folytatnak. Fontos, hogy az ebbe a körbe tartozóknak a regisztrációs felületen erről külön nyilatkozniuk kell!

Az Agrárkamara felhívja a regisztrálók figyelmét az e-mail cím megadásának fontosságára, mivel a kamara ezen keresztül fogja folyamatosan tájékoztatni tagjait az őket érintő tudnivalókról (pl. a kamarai választásokkal kapcsolatosan, továbbá ide küldi a visszaigazolást is a sikeres regisztrációról). A regisztráció során ki kell választania a törvény által felsorolt agrárgazdasági tevékenységek közül azt, amely alapján a kamarai szakmai osztályokba való besorolását kéri. Javasolt, hogy itt a vállalkozására leginkább jellemző, illetve abban legnagyobb gazdasági súllyal szereplő tevékenységét jelölje meg. A kitöltés végén, a bevitt adatok véglegesítése után a rendszer elkészíti és a képernyőn megjeleníti a regisztráló egyedi kamarai nyilvántartási számát, valamint a regisztráció visszaigazolását. NAGYON FONTOS: REGISZTRÁCIÓJA HITELESÍTÉSÉHEZ FELTÉTLENÜL LE KELL TÖLTENI ÉS KI KELL NYOMTATNI A VISSZAIGAZOLÁST, MAJD SAJÁT KEZŰ ALÁÍRÁSSAL ELLÁTVA POSTÁZNI KELL EGY PÉLDÁNYT A RAJTA MEGJELÖLT CÍMRE legkésőbb 2012. november 30-ig. Ennek hiányában regisztráció érvénytelen!

A regisztrációnként 5.000 Ft összegű kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje szintén 2012. november 30. A kamarai nyilvántartásba vétel csak azt követően történhet meg, hogy a kamarai hozzájárulás befolyt a Magyar Agrárkamara erre a célra elkülönített 14100000-10790649-02000004 számú bankszámlájára (Volksbank). NAGYON FONTOS: A BEFIZETÉSNÉL A KÖZLEMÉNY ROVATBAN FELTÉTLENÜL FEL KELL TÜNTETNI AZ ONLINE REGISZTRÁCIÓ SORÁN KAPOTTKAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMOT ÉS A „KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS” SZÖVEGET! Ennek hiányában az azonosítás nem lesz lehetséges, és a nyilvántartásba vétel meghiúsulhat!

A regisztráló a hozzájárulás összegének beérkezése után a regisztráció során megadott e-mail címre elektronikus értesítést kap az Agrárkamarától a kamarai nyilvántartásba vételről, amely egyben a kamarai hozzájárulás megfizetésének igazolása is. A hozzájárulás megfizetése alól mentesülnek azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek igazolják, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1999. CXXI. törvény 37/A. § (2) bekezdésében foglalt regisztrációs díjat a kereskedelmi és iparkamara részére már befizették. A regisztráció során erről külön nyilatkozni kell!

NAGYON FONTOS: A KÖTELEZŐ KAMARAI TAGSÁG AZOKRA AZ ÉRINTETTEKRE NÉZVE IS KÖTELEZŐ, AKIK NEM VÉGZIK EL A REGISZTRÁCIÓT. Ők viszont jogosítványaik egy részével nem élhetnek, azaz NEM KERÜLHETNEK A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKBE, NEM VÁLASZTHATNAK ÉS NEM VÁLASZTHATÓK!
A bejelentkezés kizárólag az online regisztrációs felületen történhet.

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamara, Nagy József, Hornyák János ügyfélszolgálati tanácsadók

Autóbusz menetrend

 

Vasúti menetrend

 

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information

TIOP

 

SzabolcsFoci.hu

 

Népszámlálás 2011

 

Downlaod Premium Themes