Nyomtatás

Bölcsődei dajka állás

Írta: Adminisztrátor.

Törpi-Kék Bölcsőde

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

 

bölcsődei dajka

Munkakör betöltésére

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye: 4515 Kék, Petőfi utca 51. Törpi-Kék Bölcsőde

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

A gondozók munkájának segítése, játékok előkészítése, étkeztetések előkészítése, takarítási feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

-          Bölcsődei dajka képesítés,

-          magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

-          egészségügyi alkalmasság.

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          szakmai önéletrajz,

-          három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

-          végzettségeket igazoló iratok másolata,

-          a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn,

-          nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről, és hozzájáruló nyilatkozat a pályázati eljárás lefolytatásában részt vevő személyek részére a megismerhetőségéről.

 

A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2018. december 3.

 

A pályázatokat a polgármesteri hivatalba kérjük benyújtani személyesen!