KEOP-5.7.0/15-2015-0106

Petőfi Sándor Általános Iskola és

Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Cím: 4515 Kék, Rákóczi u. 2

Telefon/Fax: +36-42-534-007, +36-42-534-008

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

" Az iskola dolga,
hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni."

/Szent-Györgyi Albert/

 

Intézményünk jellegzetes rétközi iskola, a település egyetlen alsófokú közoktatási intézménye. A megyeszékhelytől 30 km-re található község 2100 fő körüli. Aktív lakosai számára munkahelyet a környező városok biztosítanak, ill. a helyiek mezőgazdasági próbálkozásai jelentik a megélhetés forrásait.

A község családjainak az anyagi, szocio-kulturális helyzete jelentős százalékban problémás. Az ebből adódó társadalmi jelenségek az iskola életében is megjelennek. Egyre több tanuló szorul segítségre, támogatásra, melyek megoldására rendkívüli erőfeszítéseket tesz az önkormányzat, valamint az oktatási intézmény egyaránt.

Nevelőtestületünk 17 kinevezett pedagógussal, óraadókkal (logopédus, gyógypedagógiai konzulens), 2 állandó takarítóval, 2 karbantartóval, 1 iskolatitkárral próbálja megvalósítani az iskolában folyó munkát.

Jelenlegi tanulólétszámunk 230 fő körül mozog. (az évközi mozgásnak megfelelően – 10 % eltéréssel).Tanulóink jelentős része hátrányos helyzetű: 86 fő, rajtuk kívül halmozottan hátrányos 71 fő. (összesen közel 70 %).

Intézményünk tanulói létszámát tekintve közel 15 %-ban nevelünk sajátos nevelést igénylő gyerekeket. Ezek a mutatók behatárolják nevelő-oktató-képző tevékenységeinket. Tanulóink 70 %-a reggeltől estig az iskolában tartózkodik: egész napos oktatásban, 1 napközis csoportban, 1 tanulószobában. Délután zajlanak a tömegsport programjai, a művészeti csoportokban való foglalkoztatás (2 néptánc, 2 képzőművészet, furulya). Művészeti iskolánk megkapta a kiváló minősítést.

A délután sokszínű foglalkoztatásával gondoskodunk a tanulók szabadidejének hasznos eltöltéséről. Intézményünk épületében van 1 informatika terem, ahol az internet elérhetőség biztosított a diákjainknak, nyelvi laboratórium, korszerű konyha és ebédlő, mely a tanulók komfortérzetét minőségben jelentősen javítja. A fentiek erősségeink közé tartoznak. A sportolás feltételeit a tornaterem és a sportpálya biztosítja. Úszásoktatásra Ibrányba visszük busszal tanulóinkat.

Iskolánkban működik a DÖK, melynek segítő nevelője jól készíti fel a gyerekeket életük szervezésére, irányítására és döntésekre. Megtanulják jogaikat és kötelességeiket, egymás segítését. Az iskolagyűlések a demokratikus gondolkodás és cselekvés lehetőségét biztosítják tanulóinknak.

Tanév végén a 6. és 8. évfolyamos tanulóink záróvizsgát tesznek meghatározott vizsgarend szerint. Megmérettetés ez a pedagógusoknak és a tanulóknak egyaránt, amelyre a felkészülés nem kis erőfeszítést igényel. A továbbtanuló diákok azonban jó felkészültséggel kezdhetik meg középiskolai tanulmányaikat.

Intézményünk a Rétközi Iskolaszövegségnek a tagja, bázisszerepet tölt be a magyar nyelv és irodalom műveltségterület szakmai gondozásában.Az Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft bázisiskolájaként is működik intézményünk, melynek előnyeit az oktató-nevelő munka színvonalainak emelésére használjuk.

Tantestületünk vállalkozó szellemű, állandó megújulással, tanulással igyekszik gyarapítani a szellemi tőkénket. Rendelkezünk mérés-értékelési szakemberrel, valamint minőségbiztosítási szakképzettségű nevelővel. Az iskolába kerülő tanulóink fejlődését 12 részképesség mérésével követjük, s ezáltal válik lehetővé, hogy minden gyermeket képességének megfelelően foglalkoztassunk a későbbi évfolyamok során. Képzési specialitásaink közé tartozik, hogy az intézmény minden évfolyamán integrációs és képesség-kibontakoztató foglalkozásokat tartunk, valamint fejlesztő pedagógusaink segítségével az egyéni bánásmód lehetőségeit is kihasználjuk.

A Megyei Pedagógiai Intézet HEFOP-os pályázatában konzorciumi tagként veszünk részt, a tantestület 70 %-a elvégezte a különböző kompetencia-területek tanfolyamait. Az ott tanultakat, tapasztalatokat a mindennapok során alkalmazzuk; bemutató órákat tartunk, rendszeresen foglalkoznak a munkaközösségek a tanult módszerek alkalmazásával.

Az intézményi mutatók tükrében elengedhetetlenül fontosnak tartjuk az elkövetkezendő tanévek dokumentumrendszerének átdolgozását a kompetencia alapú oktatás kritériumaihoz igazítva.Úgy gondoljuk, hogy a jelenkori oktatási rendszerünk elvárásainak a minőségbiztosítási rendszer hatékony működtetésének sarkalatos pontja a módszertani megújuláson alapuló nevelő-oktató tevékenység.

 

Intézményvezető : Hegyes Szilvia

Igazgatóhelyettes: Sebestyén Attila

 

Pedagógusaink:

1. osztály - Soós Lászlóné, Hajnal Emőke

2. osztály - Szabó Lászlóné, Enyediné Székely Mária

3. osztály - Mezőné Maklári Erzsébet

4. osztály - Szőllősi Valéria

5. osztály - Szűcsné Hajdu Márta

6. osztály -  Sebestyén Attila

7. a. osztály - Sándor Ildikó

7. b. osztály - Poór Sándorné

8. osztály - Szabó Miklósné

Bozsó Gizella

Fohsz Gyöngyvér

Hajnal Béláné

Ruska Zoltán

Farkas Éva

 

Óraadóink:

Szanyi Attila - fizika

Balogh Csilla - kémia

Péter Jánosné - ének

Sándor Judit - testnevelés

Petróné Varga Zsuzsa - gyógypedagógus, logopédus

 

Művészeti iskolában:

Pintér Árpád - furulya, szolfézs

Szilágyi Andrásné - néptánc

Nagy Zoltán - képzőművészet

Gucsa Sándor - néptánc

 

Pedagógiai asszisztens: Farkas Zoltánné

Iskolatitkár: Szabó Józsefné

Technikai dolgozók: Vas Piroska, Tóth Józsefné

Karbantartók: Riharenkó Viktor, Szabó Árpád

 

FIT-jelentés 6.évfolyam - 2009

FIT-jelentés 8.évfolyam - 2009

FIT-jelentés összefoglaló - 2009

 

 

Autóbusz menetrend

 

Vasúti menetrend

 

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information

TIOP

 

SzabolcsFoci.hu

 

Népszámlálás 2011

 

Downlaod Premium Themes