KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

KEOP-5.7.0/15-2015-0106

Széchenyi 2020

ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS VETTE KEZDETÉT A KÉKI KÖZÉPÜLETEKBEN

2015 szeptember 30.

HALADNAK A KÖZÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉVEL KÉKEN

2015 október 31.

BEFEJEZŐDÖTT A KÉKI KÖZÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

2015 november 30.

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Kedvezményezett: Kék Község Önkormányzata
Projekt címe:
KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
Azonosítószáma: KEOP-5.7.0/15-2015-0106
Projekt összköltsége: 145.173.700.- forint
Megítélt támogatás összege: 145.173.700.- forint
Támogatás mértéke: 100%
Projekt kezdete: 2015.10.01.
Projekt befejezése: 2015.11.30.

Projekt tartalma:
Kék középületeinek hőtechnikai követelményei a mai előírásoknak nem felelnek meg. Korszerűsítésük eddig csak részben, vagy egyáltalán nem valósulhatott meg. A projekt keretében Kék Község Önkormányzat középülete - Községháza, Művelődési Ház, Nyugdíjas Klub, Általános Iskola energetikailag korszerűsödik, passzív energiahatékonysági mutatójuk javul. A konkrét építészeti tevékenység az épületek külső és födém szigeteléssel, nyílászárók cseréjével történik, mely révén megfelelnek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásainak. Az energia megtakarítás költségcsökkentő tényező hatása az egyik legfőbb eredmény, de e mellett a környezeti terhelés csökkentése és a lakosság szemléletformálása további pozitív hozadék.

A megvalósulási helyek címei:
Községháza - 4515 Kék, Kölcsey u. 9. hrsz: 141.
Művelődési Ház - 4515 Kék, Kölcsey u. 34. hrsz:423/1
Nyugdíjas Klub - 4515 Kék, Kölcsey u. 32. 423/2
Általános Iskola - 4515 Kék, Rákóczi utca 2. hrsz: 132/4

A pályázat hozzásegíti a települést ahhoz, hogy ne csak komfortosabb, hanem olyan környezetbarát és energiatakarékos intézményekkel gazdagodjon, amelyek fűtése jóval olcsóbb és hatékonyabb lesz. Így hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, szem előtt tartva az európai uniós törekvéseket, miszerint növelni kell a megújuló energiák felhasználásának arányát.

A beruházás az Európai Unió támogatásával a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból került finanszírozásra.

Sajtóközlemény