EFOP-3.9.2-16-2017-00035

A projekt rövid bemutatása

KÖZÖS SIKER – HUMÁN KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN
KEMECSÉN ÉS A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEKEN
EFOP-3.9.2-16-2017-00035

A projekt célja:

A Kemecsei járásban található területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

A beruházás finanszírozásához támogatást ad az Európai Unió és a Magyar Állam.
A projekt megvalósítási helye: Beszterec, Kék, Kemecse, Tiszarád és Vasmegyer települések
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2020. szeptember 30.
A projekt maximálisan elszámolható összköltsége: 243 175 758 Ft
A támogatás intenzitása: 100%

 

A cél elérése érdekében konzorciumi partnerség jött létre Kemecse Város Önkormányzatának vezetésével.

Konzorciumi tagok: Kemecse Város Önkormányzata, Kék Község Önkormányzata, Vasmegyer Község Önkormányzata, Beszterec Község Önkormányzata, Tiszarád Község Önkormányzata.

A megvalósítani kívánt projekt keretében egyrészt hozzá kívánunk járulni az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Javítani kívánja az országosan homogén szolgáltatások átalakítását a kisközösségekre – személyre szabott szolgáltatásokon keresztül -, valamint céljának tekinti a helyi közösségek számára folyamatosan elérhető közszolgáltatások minőségének és tartalmának fejlesztését a jelentkező igények figyelembe vételével.

A projekt céljai között szerepel a nem állami szervezetek ösztönzése a szolgáltatások bevonásába, a helyi lakosság bevonása a szolgáltatások tervezésébe, valamint az IKT technológia kiterjedt és innovatív használata és alkalmazása.

Támogatjuk a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését az iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül. A köznevelési intézményeken kívüli civil szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják.

Programunk további célja a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelése is. Megjelenik a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, hozzájárulva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését.

Cél, hogy a helyi óvodák optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjanak biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.

EFOP-1.5.3-16-2017-00065

A projekt rövid bemutatása

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE ÉS TÁRSADALMI FELZÁRKÓZTATÁS
KEMECSE ÉS MIKRO-TÉRSÉGÉNEK ÖSSZEFOGÁSÁVAL
EFOP-1.5.3-16-2017-00065

 

A projekt célja:

A társadalmi felzárkózás érdekében egyrészt hozzájárul a területi különbségek csökkentéséhez és a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához, másrészt a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, integrált megközelítésű, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célozza meg.

A beruházás finanszírozásához támogatást ad az Európai Unió és a Magyar Állam.
A projekt megvalósítási helye: Beszterec, Kék, Kemecse, Tiszarád és Vasmegyer települések
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2021. február 28.
A projekt maximálisan elszámolható összköltsége: 249 281 500 Ft
A támogatás intenzitása: 100%

 

Tevékenységek:

– A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítás
– A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítés
– A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítés
– A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
– Információs Pont működtetése

Ki vehet részt a programban?

Elsődlegesen a Kemecsén, Kéken, Beszterecen, Tiszarádon és Vasmegyeren élő, olyan hátrányos helyzetű, aktív korú személyek, akik az átlagosnál nehezebben helyezkednek el. Ezen kívül a célcsoport részét képezik a humán közszolgáltatásban dolgozók, a potenciális munkáltatók, a civil szervezetek, valamint a kisközösségek társadalmi szerepének megerősítését szolgáló programokban a felsorolt települések teljes lakossága.