Kék – Demecser kerékpárút kialakítása

honlapra

VP6-19.2.1.-66-4-17

“Közösségi ház felújítása Kék községben”

5 000 000 Ft.

Beszamolo-honlapra

VP6-19.2.1-66-5-17

honlapra-converted

TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00043


Projekt-bemutatasa-Kek-piac

Piacepites-kepekben

Kedvezményezett neve: Kék község önkormányzata
A projekt címe: Piac Építése Kék községben
A projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00043
A szerződött támogatási összeg: 123 509 379 Ft.
Támogatás mértéke: 100% A projekt tervezett befejezési dátum: 2021.december 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A termelői piac hozzájárul a helyi, térségi kötődésű termelők versenyképességének növeléséhez, munkahelyek teremtéséhez. Hasonlóképpen fontos szerepet tölt be a helyi termeléshez és élelmiszer előállításhoz kapcsolódó hagyományok fennmaradásában. A piac javítja a helyi foglalkoztatást, a kereskedelmi láncok hatékonyságát, hozzájárul a település további megújításához.
A piac építése 4515 Kék, Petőfi utca 33 szám ( hrsz. 636). alatt valósul meg. A beruházás keretében 204,93 m2 árusításra alkalmas fedett piac épül. Ezen belül kialakításra kerül 22,14 m2 húsbolt, 13,82 m2 előkészítő, 4,76 m2 hűtő, 2,16 m2 előtér, 2,7 m2 öltöző, 3,38 m2 mosdó, 1,98 m2 takarítóeszköz tároló, 4,62 m2 mozgáskorlátozott WC, 5,06 férfi WC, 3,08 m2 női WC, 20,95 m2 üzlethelyiség, 2,64 m2 mosdó, 20,93 m2 üzlethelyiség, 2,64 m2 mosdó, 89,04 m2 piactér, 2,8 m2 szeméttároló, 2,24 m2 kazánház. Az ingatlanon gépkocsi parkolóhelyek és külön hulladéktároló is biztosított lesz, valamint a közlekedést járda kiépítése kerül megvalósításra. A megújuló energia hasznosítása céljából napelemek kerülnek elhelyezésre.
Az ingatlant – utcafronti részére falazott, és fa vagy acél betétekkel díszített, északi részén zárt lemezzel, déli és nyugati részén ponthegesztett, a telek többi részén betonoszlopból és dróthálóból készült kerítéssel kerül lezárásra. Az elárusító asztalok és az üzlethelyiségek berendezési tárgyait is a beruházás keretében kerül beszerzésre. A projekt megvalósítási időszaka: 2021.01.01- 2021.12.31. A piacok támogatják a település kialakításával kapcsolatban megfogalmazott értékeket: a helyi termékek értékesítését, a lokális mobilitást, az egészséges étkezést, valamint a helyi termelők közötti kapcsolatok kialakítását. A projekt következtében jobban a helyi erőforrásokra alapozó, önellátó élelmiszergazdálkodás alakul ki, a környező települések termelői szempontjából pedig a piacon való megjelenés egyfajta önreklám, saját termékeik, munkájukat bemutató promóció. Közvetlen cél a helyi termelők által megtermelt termékek helyben eladása. A piac megvalósulása következtében a helyben lakók minőségi és kedvezőbb áru termékekhez jutnak. Közvetett cél a helyi termelők, őstermelők által fizetendő helyi adó növekedése. Egészséges étkeztetés, helyi termelők közötti kapcsolat kialakítása, lokális mobilitás. A piac kialakítása az önkormányzat számára az elsődleges szempont, a munkahelyek teremtése, a helyi termelők versenyképességének növelése, termeléshez kapcsolódó hagyományok fennmaradása.

TOP tábla az önkormányzaton

TOP tábla közelről

A piac helye 1

A piac helye 2

TOP nyomdai változat

Épületenergetikai fejlesztések Kék községben

TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00110

PDF Embedder requires a url attribute Honlapra-TOP321-Kék-1-3

EFOP Ösztöndíj pályázat

TOP-3.2.1-SB1-2016-00110 Épületenergetikai fejlesztési Kék községben

Ösztöndíj pályázati kiírás középiskola

EFOP-3.9.2-16-00035 1.sz. melléklet – Ösztöndíj pályázati adatlap

EFOP-3.9.2-16-2017-00035 2.sz. melléklet Ösztöndíj lemondó nyilatkozat (1)

EFOP-3.9.2-16-2017-00035 3.sz melléklet Ösztöndíj-Pontrendszer (2) (1)

EFOP-3.9.2-16-2017-00035

A projekt rövid bemutatása

KÖZÖS SIKER – HUMÁN KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN
KEMECSÉN ÉS A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEKEN
EFOP-3.9.2-16-2017-00035

A projekt célja:

A Kemecsei járásban található területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

A beruházás finanszírozásához támogatást ad az Európai Unió és a Magyar Állam.
A projekt megvalósítási helye: Beszterec, Kék, Kemecse, Tiszarád és Vasmegyer települések
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2020. szeptember 30.
A projekt maximálisan elszámolható összköltsége: 243 175 758 Ft
A támogatás intenzitása: 100%

 

A cél elérése érdekében konzorciumi partnerség jött létre Kemecse Város Önkormányzatának vezetésével.

Konzorciumi tagok: Kemecse Város Önkormányzata, Kék Község Önkormányzata, Vasmegyer Község Önkormányzata, Beszterec Község Önkormányzata, Tiszarád Község Önkormányzata.

A megvalósítani kívánt projekt keretében egyrészt hozzá kívánunk járulni az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Javítani kívánja az országosan homogén szolgáltatások átalakítását a kisközösségekre – személyre szabott szolgáltatásokon keresztül -, valamint céljának tekinti a helyi közösségek számára folyamatosan elérhető közszolgáltatások minőségének és tartalmának fejlesztését a jelentkező igények figyelembe vételével.

A projekt céljai között szerepel a nem állami szervezetek ösztönzése a szolgáltatások bevonásába, a helyi lakosság bevonása a szolgáltatások tervezésébe, valamint az IKT technológia kiterjedt és innovatív használata és alkalmazása.

Támogatjuk a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését az iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül. A köznevelési intézményeken kívüli civil szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják.

Programunk további célja a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelése is. Megjelenik a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, hozzájárulva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését.

Cél, hogy a helyi óvodák optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjanak biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.

EFOP-1.5.3-16-2017-00065

A projekt rövid bemutatása

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE ÉS TÁRSADALMI FELZÁRKÓZTATÁS
KEMECSE ÉS MIKRO-TÉRSÉGÉNEK ÖSSZEFOGÁSÁVAL
EFOP-1.5.3-16-2017-00065

 

A projekt célja:

A társadalmi felzárkózás érdekében egyrészt hozzájárul a területi különbségek csökkentéséhez és a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához, másrészt a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, integrált megközelítésű, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célozza meg.

A beruházás finanszírozásához támogatást ad az Európai Unió és a Magyar Állam.
A projekt megvalósítási helye: Beszterec, Kék, Kemecse, Tiszarád és Vasmegyer települések
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2021. február 28.
A projekt maximálisan elszámolható összköltsége: 249 281 500 Ft
A támogatás intenzitása: 100%

 

Tevékenységek:

– A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítás
– A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítés
– A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítés
– A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
– Információs Pont működtetése

Ki vehet részt a programban?

Elsődlegesen a Kemecsén, Kéken, Beszterecen, Tiszarádon és Vasmegyeren élő, olyan hátrányos helyzetű, aktív korú személyek, akik az átlagosnál nehezebben helyezkednek el. Ezen kívül a célcsoport részét képezik a humán közszolgáltatásban dolgozók, a potenciális munkáltatók, a civil szervezetek, valamint a kisközösségek társadalmi szerepének megerősítését szolgáló programokban a felsorolt települések teljes lakossága.