Kéki Szociális Alapszolgáltatási Központ

 

2018.01.01-től Kék, Beszterec, Tiszarád, Gégény és Székely Községek Tárulást hoztak létre Kéki Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás néven. A Társulás gesztor települése Kék, a Társulás elnöke Poór Sándor Polgármester Úr.
A Társulás a szociális alapszolgáltatások ellátására intézményt hozott létre Kéki Szociális Alapszolgáltatási Központ néven, mely 2018. január 1-én kezdte meg működést Kék, Kölcsey utca 34. sz. alatt.

A szolgáltatás célja, feladata:
A szociális alapszolgáltatások iránti igény jelentős növekedése jelenik meg a mai magyar társadalomban, ezáltal Kék Község, valamint a környező települések közigazgatási területén élők körében is.
A Kéki Szociális Alapszolgáltatási Központ létrehozásával az volt a cél, hogy közösen, magas szakmai színvonalon biztosítsák szociális alapszolgáltatási feladatok és a gyermekjóléti szolgáltatás ellátását lakosaik részére.

Igénybe vehető szolgáltatások:
⦁ étkeztetés
⦁ házi segítségnyújtás
⦁ család-és gyermekjóléti szolgáltatás

Az intézmény nyitva álló helyiségei:
1. Kék, Kölcsey u. 34.
2. Gégény, Táncsics köz 1.
3. Székely, Kapitány u. 35.
4. Beszterec, Kossuth u. 42.
5. Tiszarád, Kossuth u. 83/b

Az ellátási terület Kék, Gégény, Székely, Beszterec, Tiszarád közigazgatási területe.

Ügyfélfogadás az alábbi időrend szerint történik