Tájékoztató

 

Tisztelt Kéki Lakosok!

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében szükséges bizonyos óvintézkedések meghozatala.

  1. március 14. napján megjelent és 2020. március 15. napján hatályba lépett a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet. A Korm. rendelet 2. §-a felhatalmazza a bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármesterét, hogy a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendeljen el. A döntésről soron kívül tájékoztatni kell az emberi erőforrások miniszterét.

Egyeztetve a helyi intézmények vezetőivel, 2020. március 17. (kedd) napjától határozatlan ideig RENDKÍVÜLI SZÜNETET rendelek el a Törpi-Kék Bölcsődében és a Mesekert Óvodában.

Azok számára, akik kiskorú gyermekük napközbeni felügyeletét nem tudják másképp megoldani, a rendkívüli szünet alatt az óvodában és bölcsődében biztosítjuk az ügyeletet.

A járványveszély miatt határozatlan ideig a községi piac és a könyvtár is zárva tart.

További intézkedések meghozataláról a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.

 

Kék, 2020. 03. 15.

Poór Sándor

polgármester