KEOP-5.7.0/15-2015-0106

Óvodánk bemutatása

Óvodánk 3 csoportos 75 férőhelyes, 2007 – 2009 évben két ütemben megépült korszerű nagyon jól felszerelt épületben működik. A tágas udvaron különféle mozgásfejlesztő játékok állnak a gyermekek rendelkezésére.

Településünkön a születések száma ez ideig úgy alakult, hogy az óvodába beiratkozott gyerekek létszáma meghaladta a törvény által engedélyezettet. Évenként szükséges az Oktatási Hivatal engedélyét kérnünk, hogy magasabb (30 fő) létszámokkal működhessenek a csoportok.

A nevelőtestület sokéves szakmai tapasztalattal folyamatos önképzéssel igyekszik megfelelni a mai kor forradalmi és szakmai kihívásainak.

Gyerekeink különféle szociális háttérrel érkeznek az óvodába. Az évek során nőtt a gyermekvédelmi esetek száma, a gyermekvédelmi munka jelentősége. A társadalmi élet változásainak következtében egyre több a HH és a HHH gyerek, a magatartási nehézséggel küzdő, részképesség lemaradással és az egészségügyi szokások hiányával érkező kisgyerek. A hátrányok leküzdésére és felzárkóztatásukra vezettük be a 2008 – 2009-es nevelési évben az integrációs nevelést.

Nyitottak vagyunk a partneri elvárások iránt, de munkánkat a szakmaiság és a gyerekek mindenek felett álló érdekét szolgáló szempontok határozzák meg.

 

Jövőképünk:

Szeretnénk, ha óvodánk a megértés, az egymás iránti türelem elfogadás, szeretet; biztonságot, vidámságot adó béke szigete lenne, ahol a gyerekek napjaik nagy részét örömmel, boldogan, önfeledt játékkal tölthetnék, kreatív, jókedvű, szakmailag kiváló, mindig megújulni képes óvónők irányításával.

 

Gyermekkép:

Gyermekeink szívesen járnak óvodába, jól érzik magukat a gyermekközösségben. Tisztelik szüleiket, az óvónőket, dajkákat, bizalommal fordulnak hozzájuk. Bátran, egészséges önbizalommal, jól kommunikálnak, érzelmeiket képeset verbális és nonverbális módon is kifejezni, érdeklődőek, sok-sok tapasztalattal felvértezettek. Ügyesen mozognak, szeretik a sportot, a természetet, a különböző művészeti tevékenységeket. Magatartás és viselkedéskultúrájuk korszaknak megfelelően fejlett, udvariasak, illemtudóak, szeretik, védik a természetet.

 

Óvodakép:

Óvodánk esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos környezetével szeretetteljes, mindenkit maximálisan elfogadó, családias, bizalmas légkörével, elsősorban a szabad játék és mozgás sajátos eszközeivel készíti fel a gyermeket az életre.

A gyermekek és a szülők kívánságát és elégedettségét mérlegelve, a gyermekek érdekeit figyelembe véve alakítjuk életünket, melyhez az itt dolgozók hivatásszeretete; a gyerekek és a szülők tisztelete egymás értékeinek megbecsülésével párosul.

 

Helyi óvodai nevelési programunk alapelvei és a fejlesztés célja:

Nevelőmunkánkban igazodunk az élet változásaihoz, fejlődéséhez. Nyitottak érdeklődőek vagyunk a korszerű pedagógiai kezdeményezések iránt, ötvözve azokat a hazai tradicionális nevelés értékeivel, és a nevelés lélektani, neurológiai, gyógypedagógiai eredményeivel.

 

Alapelveink:

  • a gyermekek nevelése elsősorban a szülők joga és kötelessége
  • a gyermekek jogainak, emberi méltóságának tekintetben tartása és megerősítése
  • a gyermeket elfogadó tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi
  • mindenkor és minden helyzetben a gyermek érdekeinek figyelembe vétele
  • az óvoda inkluzív szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés lehetőségét
  • az óvodai nevelés sajátos eszközeivel törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására, a hozott hátrányok kompenzálására
  • az alkalmazott pedagógiai eszközöket, módszereket a gyermekek személyiségéhez és érési üteméhez igazítjuk, ezzel segítve a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatását, kompetenciáinak alakítását
  • a hátrányos megkülönböztetés tilalmának tiszteletben tartása
  • az óvoda kialakult pedagógiai értékeinek megőrzésére törekvés

 

Óvodánk nevelési célja:

A ránk bízott gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok, és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével. (Ide értve a különleges gondozást igénylő gyerekek ellátását is.)

 

Óvodai intézményvezető: Horváth Józsefné

Óvónők:

Horváth Józsefné

Hajnalné Bozsó Ilona

Oláh Péterné

Sipos Józsefné

László Róbertné

Péter Istvánné

 

Dajkák:

Farkas Istvánné

Balogh Antalné

Szegedi Lászlóné

 

Konyhai dolgozóink:

Élelmezésvezető: Tóth Tiborné

Kurucz Istvánné

Balogh Józsefné

Hegyes István

Hajnal Jánosné

Minya Árpád

Autóbusz menetrend

 

Vasúti menetrend

 

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information

TIOP

 

SzabolcsFoci.hu

 

Népszámlálás 2011

 

Downlaod Premium Themes